Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Phan Châu Trinh TẬP 2/Cụ Lê Đình Kình: Vị Trưởng thượng đáng kính nhất của Xã Đồng Tâm vừa vĩnh viễn ra đi ! Mr. Lê Đình Kình : The most respectable patriarch of Đồng Tâm is dead !


 

Cụ Lê Đình Kình: Vị Trưởng thượng đáng kính nhất của Xã Đồng Tâm vừa vĩnh viễn ra đi !
**************************************************
 

 
Xin Vĩnh biệt Linh hồn Đấu tranh Bất bạo động của Đồng Tâm 
cùng Người con trai Cụ Lê Đình Kình
Thành kính chia buồn với Toàn thể Đồng xã Đồng hương của 
Cụ Lê Đình Kình vừa mất Một Người Lãnh đạo nhân hòa khả kính ... 


Ngày 10 tháng Giêng năm 2020
Xã Đồng Tâm gần Thủ đô Hà Nội
Đó là một ngày như thường lệ
Nhưng đột nhiên, hàng ngàn côn an đặc biệt
Đến bằng xe bọc thép và súng tự động
Chúng đang tấn công dân làng Đồng Tâm
Bao gồm cả trẻ em và phụ nữ và đàn ông già
Không thương hại và không thương xót
Chúng bắt giữ Bậc Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm
Linh hồn Đấu tranh Bất bạo động của xã Đồng Tâm
Chúng bắt giữ Bậc Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm
Tống vào đồn côn an

Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..

Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..
Ôi cụ Lê Đình Kình ! Ôi cụ Lê Đình Kình!


Vị Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm bị tra tấn và chết
Thể phách của xã Đồng Tâm vừa thác !
Nhưng Tinh anh và Linh hồn của Làng Đồng Tâm bất tử bất diệt !


Hàng triệu con mắt của Người Việt Nam yêu nước
Bên trong Quê Hương
Đang trực diện xem chúng đang 'giải phóng' Đồng Tâm
Như lũ xâm lược Tàu Khựa đánh phá Biên cương Bắc 1979
Và hàng triệu con mắt của Người Việt Nam Tự do
Bên ngoài Quê Mẹ
Đang trực diện xem chúng đang 'giải phóng' Đồng Tâm
Như lũ xâm lược Tàu Khựa đánh phá Biên cương Bắc 1979

Khi tôi cố ngủ đêm nay nơi Paris lưu vong
Tôi chỉ giam trong cơn ác mộng hoàn toàn mầu đỏ
Quê Hương chúng ta vẫn ở trong Đêm dài nhất 75 năm
Dưới dây xích xiềng thép đỏ
Và dưới lá Cờ Máu
Thủ đô Hà Nội có màu đen và đỏ
Chỉ với một mầu của sự Chết

Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..

Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..
Ôi cụ Lê Đình Kình ! Ôi cụ Lê Đình Kình!

Vị tộc trưởng già của Đồng Tâm bị tra tấn và chết
Linh hồn của làng Đồng Tâm đã chết!

Hàng triệu con mắt của Người Việt Nam yêu nước
Bên trong Quê Hương
Đang trực diện xem chúng đang 'giải phóng' Đồng Tâm
Như lũ xâm lược Tàu Khựa đánh phá Biên cương Bắc 1979
Và hàng triệu con mắt của Người Việt Nam Tự do
Bên ngoài Quê Mẹ
Đang trực diện xem chúng đang 'giải phóng' Đồng Tâm
Như lũ xâm lược Tàu Khựa đánh phá Biên cương Bắc 1979


Những tên độc tài và thằng phản bội Đỏ thân Tàu
Chúng có thể ngăn chặn một cuộc đảo chính ngẫu hứng
Nhưng bọn chúng không bao giờ có thể dập tắt
Khát vọng Tự do vĩ đại
Khi Ý tưởng về Tự do và Dân chủ bắt đầu tiến triển
Cuộc Cách mạng Mới sẽ tăng Ánh sáng ngày càng cao hơnÔi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..

Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..
Ôi cụ Lê Đình Kình ! Ôi cụ Lê Đình Kình!


Vị Trưởng thượng tuổi già của Đồng Tâm bị tra tấn và chết
Thể phách của xã Đồng Tâm vừa thác !
Nhưng Tinh anh và Linh hồn của Làng Đồng Tâm bất tử bất diệt !


Hàng triệu con mắt của Người Việt Nam yêu nước
Bên trong Quê Hương
Đang trực diện xem chúng đang 'giải phóng' Đồng Tâm
Như lũ xâm lược Tàu Khựa đánh phá Biên cương Bắc 1979
Và hàng triệu con mắt của Người Việt Nam Tự do
Bên ngoài Quê Mẹ
Đang trực diện xem chúng đang 'giải phóng' Đồng Tâm
Như lũ xâm lược Tàu Khựa đánh phá Biên cương Bắc 1979

 
Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..

Ôi cụ Lê Đình Kình !
Ôi cụ Lê Đình Kình!
Vì cụ Lê Đình Kình rất yêu mảnh đất của mình và dân làng .. ..
Ôi cụ Lê Đình Kình ! Ôi cụ Lê Đình Kình!


TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Mr. Lê Đình Kình : The most respectable patriarch of Đồng Tâm is dead !
****************************************************

 
Xin Vĩnh biệt Linh hồn Đấu tranh Bất bạo động của Đồng Tâm 
và thành kính chia buồn với Toàn thể Đồng xã Đồng hương 
của Cụ Lê Đình Kình vừa mất Một Người Lãnh đạo nhân hòa 
khả kính ...January 10 th 2020
Đồng Tâm Village near Hanoi Capital
It is a day as usual
But suddenly, thousands of special policers
Are coming with tanks and automatic guns
They are attacking the Đồng Tâm villagers
Including childrens and old women and men
Without pity and without mercy
They arrest the old patriarch of Đồng Tâm
The Soul of Đồng Tâm Village
They arrest the old patriarch of Đồng Tâm
In police station

Oh Lê Đình Kình !
Oh Lê Đình Kình !
Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..

Oh Lê Đình Kình !
Oh Lê Đình Kình !
Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..
Oh Lê Đình Kình ! Oh Lê Đình Kình !

The old patriarch of Đồng Tâm is tortured and died
But the Soul of Đồng Tâm Village is Immortal !

Millions of Patriotic Vietnamese's eyes
Inside the Homeland
Are watching now
And millions of Free Vietnamese's eyes
Outside the Motherland
Are watching now


When I try to sleep tonight in Paris in exile
I can only be in the nightmare completely in red
My Hometown Hanoi is still in the longest 75-year night
Under red steel chains
And under the Blood Flag
Hanoi Capital is black and red
With only one colour of Death

Oh Lê Đình Kình !
Oh Lê Đình Kình !
Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..

Oh Lê Đình Kình !
Oh Lê Đình Kình !
Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..
Oh Lê Đình Kình ! Oh Lê Đình Kình !

The old patriarch of Đồng Tâm is tortured and died
But the Soul of Đồng Tâm Village is Immortal !

Millions of Patriotic Vietnamese's eyes
Inside the Homeland
Are watching now
And millions of Free Vietnamese's eyes
Outside the Motherland
Are watching now


The pro-china Red dictators and traitors
They can stop an improvised coup d'état
But they can never blow out a Great Thirst of Liberty
Once the Idea for Freedom and Democracy begins to develop
The Revolution will rise its Light higher and higher


Oh Lê Đình Kình !
Oh Lê Đình Kình !
Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..

Oh Lê Đình Kình !
Oh Lê Đình Kình !
Because Lê Đình Kình does love his Land and his villagers .. ..
Oh Lê Đình Kình ! Oh Lê Đình Kình !

The old patriarch of Đồng Tâm is tortured and died
But the Soul of Đồng Tâm Village is Immortal !

Millions of Patriotic Vietnamese's eyes
Inside the Homeland
Are watching now
And millions of Free Vietnamese's eyes
Outside the Motherland
Are watching now
 

MILLIONS OF VIETNAMESE HONEST PEOPLE -  TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

 
 
 
 


Trường Thi Thế Vận Hội Athens 2004


François Meresse-Nguyen


Paris ! Je t'aime d'Amour


Hà Nội:Thủ đô mến yêu của ta!


Thành phố đi qua đời ta


Trách Nhiệm Chính Phủ & Lương Tâm Dân Tộc Mỹ trước Thảm Họa Chất Độc Da Cam


Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Phan Châu Trinh TẬP 1


Nobel Prize in Physics


Nobel Prize in Chemistry


Nobel Przie in Medicine


Nobel Prize in Economics


Nobel Prize in Literature


Nobel Prize in Peace


Space Science & Technology


Aeronautics


Nuclear Science


François au Château de St FARGEAU et au Parc ASTERIX


Hỡi Người Lương Dân Nước tôi ....


AP


François Meresse-Nguyen


Deutsch - German - Allemand


François' English songs and their French Translations


Il était une fois à Montpellier


Hình như không là ...


François - SCIENCE & TECHNOLOGIE


Những tình khúc Anh - Pháp - Việt - Tây Ban Nha


Phố Không ....


SONG song ....


Poetry - Poésie - Gedichte


Il était une fois à Dunkerque.....


Vacances en famille en l'Île de Ré


Compositrice Thérèse WERNERT et son programme musical dédié à l'Anniversaire Millénaire de HANOI


Autoformation du piano de François : Classique et Moderne


Videos & textes


World Cup 2010


François : COURS de CHANT / CHORALE


English schools for François : TEIKYO and PETERFIELD in COLOMBES !


Les plus belles chansons vietnamiennes - espagnoles - russes - italiennes - ...


Grammy Awards & The Best Song of the Year


The 500 Greatest Songs of All Time


All the Vietnamese in the USA and in the World, WE all support Phu Nguyen - All the Vietnamese in Sacramento, WE all vote for Phu Nguyen !


François' German songs and their French / English Translations


François' Spanish songs and their French / English Translations


Collège GAY-LUSSAC chez moi pendant la grève ...


THE BEST TUBES


L'Art de cuisine & pâtisserie


English movie - Film Français - Deutscher Film


Projet F.H. : le rêve français


Mes vacances scientifiques 2011


Les plus belles chansons traduites par François


TRANSLATION - Übersetzung : The beautiful French songs in English or German


Chanteurs et chanteuses polyglottes


The French songs in English / German /....


The Universe of Tango


Stage à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.


The best London songs


Pieter HUGO : un photographe humaniste


The Old Man and the Sea - Le Vieil Homme et la Mer


A Beautiful Mind - Un Homme d'exception


Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc - Déclaration universelle des droits de l'homme - Universal Declaration of Human Rights - Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Declaración Universal de Derechos Humanos


La Lecture passionnée de TITI François ...


The Little Prince - DER KLEINE PRINZ - Le Petit Prince - EL PRINCIPITO - Hoàng Tử Bé


Les Epreuves du BACCALAURÉAT GÉNÉRAL Série S SESSION 2011


Chansons Vietnamienne avec Traduction Française


Les films - adaptations cinématographiques des chefs-oeurves littétaires


François en Voyage en Italie


François en Voyage en Allemagne


Allemagne : C'est l'Europe


Science-Po PARIS


STOP Timidité


Les Conseils pour bien dormir


The Best Opera


Learn Chinese Mandarin


DANTE : La Divina Commedia


Political speeches in English - French - German ...


The most beautiful songs


Learning English / German / ...by videos


La Robotique - The Robotics


TED


Everyday Science - Sciences au Quotidien


L'Itérinaire de Garence de Prague à Paris ...


Les chansons engagées -


Collective Top Songs


The best films


News - Infos - ...


Seconde + Première + Terminale S - Guy de Maupassant


Conscience Sociale et Economique


The World's National Anthems


World Literature


PARIS' Songs - Les chansons Parisiennes


LOLITA ...


Ca khúc ngoại quốc lời Việt


Learning ENGLISH and GERMAN with Great film trailers


The best SCI-FI movies


Russian Songs


Italian Songs


German Songs


Collection of Full Albums and Concerts


Spanish Songs


THE BEST OPERAS OF ALL TIME


The Best Symphony


100 Greatest Songs of All Time


Japanese Songs


Polish Songs


Chinese Songs


Relaxation Music


80 songs about depression from the past several decades


Greek Songs


The best songs for motivating Titi François


Learning Russian - Greek - ... videos


French Songs


Prénoms en chansons


Exile - Prisoners of Conscience - Refugee


Eurovision Song Contest winners of all time. (1956-2012)


Projet KARAOKE Multilangue


Brazilian & Portuguese songs


The most beautiful video ...


Sensual songs


Comment composer au piano ?


The patriotic songs


L'été 2013 : Maths & Physiques


Initiation aux mathématiques modernes


The best Love songs


Le drone Parrot


Arabic songs


Piano recital program


Korean Songs


Globe-trotteur


Méthodologies d'apprendre une matière ....


Netherland's songs


The best European songs


Israel's songs


Théâtre - Theater - ...


ADOBE multimédia


Hungarian songs


The GRAMMY and the other Awards


Ca khúc Việt .. ..


Professor Richard Feynman Lectures on PHYSICS


Internet & Web Technology for François


ONLINE Universities


l'Art d'écriture


Learning English with movies trailers


The most interesting subjects


Robot NAO


On Innovation, Creativity and Entrepreneurship


Harvard MIT Stanford ... online courses


American - British - Australian - Canadian songs


Top 200 Greatest Songs of All-Time


Musculation


iPHONE Application Programming


La Guerre Moderne


The best Math Tools


WORLDVISION 2014 # 100 Countries - Top 100 Songs


Computer graphics & Computer vision - Infographie & Vision artificielle (Vision par Ordinateur)


DS Academy : Conception Assistée par Ordinateur (CAO), avec CATIA


Maths & Physiques pour François


La Bataille pour Wesnoth - Battle for Wesnoth


François : Edutopia Webinar


Unity 4 & 5


The most International beautiful songs


Dutch songs


East European songs


Les beaux textes


L'Orientation Professionnelle


Prépa GOBELINS


SmartPhone


Polygot Programming Languages LAB


3DS MAX


Indian Songs


Practical Tutorials


The best songs of all time classified bt Themes


Russian Songs II


STANFORD & HARVARD MEDICAL SCHOOLS


Program MATH Stanford - MIT - Princeton - Berkeley


ICM Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, Paris


Master Innovation Technologique ingénierie et entrepreneuriat (ITIE)


Opera - Opéra


Plan de sauvetage du Soldat François M.-N.


LMS - Learning Management System


L'Université Numérique Bézier-Bernard en France et en Francophonie


Préparation pour PACES


Faculté de Médecine DIDEROT


Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Phan Châu Trinh TẬP 2


Thailandish, Laotian, ... songs


CoroChina Virus Multi-language Songs


Sino-Globalization's Conscience